Category «Tin Tức Tổng Hợp»

Chuyện “Quang Trung là Nguyễn Du” – Góc nhìn trong khoảng 1 thầy giáo Tiểu học

Nội dung chương trình, sách giáo khoa Lịch sử Tiểu học quá hàn lâm Thời mình học Tiểu học (những năm 80 của thế kỉ trước) lịch sử được gia sư dạy tiểu học học dưới dạng các câu chuyện gọi là môn Truyện kể lịch sử. Ở ấy, học trò được hấp thu các …

nguyên nhân mọi người phải học?

học trò sẽ không thể gia su tieu hoc tự giác, cố gắng học ví như không hiểu rõ: “Học để khiến cho gì? Học cho ai?…”. Trong khuôn khổ bài này, Tôi mạn phép được bàn về ĐỘNG CƠ CỦA NGƯỜI HỌC dưới hai góc độ. đấy là động cơ học trong khoảng bên …