Hiệp hội triển khai phổ thông việc vì ích lợi những trường đại học, cao đẳng Việt Nam

Theo ông Phan quang đãng Trung – Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, trong năm 2016 sẽ với khoảng 39 đầu việc cần triển khai, một khối lượng rất lớn.

Cụ thể, hoạt động đáng chú ý trước nhất gia sư môn văn tại hà nội là Hội thảo về “Tự chủ đại học”, do Ban tương trợ chất lượng giáo dục đại học chủ trì, phối hợp Ban Nghiên cứu – Đánh giá chính sách, Văn phòng, Văn phòng đại diện phía Nam, những chuyên gia, hiệp tác viên và 1 số trường Hội viên.

những hoạt động tiếp sau gồm:

Diễn đàn: tăng chất lượng giảng dạy và học tiếng Anh tại những trường đại học, cao đẳng Việt Nam. Ban hiệp tác Quốc tế chủ trì. Diễn đàn này đã diễn ra vào ngày 4/3/2016.

kết hợp với tập đoàn Phoenix – Đức công ty diễn đàn: Nền công nghiệp 4.0 và đào tạo. Ban cộng tác Quốc tế chủ trì.

doanh nghiệp đoàn tham gia diễn đàn giáo dục Châu Á thăng bình Dương: APAIE và tổ chức đoàn tham dự diễn đàn/triển lãm giáo dục NAFSA Mỹ. Ban hiệp tác Quốc tế chủ trì. các hoạt động này đã diễn ra 4/2016 và 5/2016.

Chuẩn bị tương trợ cho event Giáo dục Ấn Độ tại cơ quan Bộ GD&ĐT. Chuẩn bị hỗ trợ sự kiện giáo dục Nhật Bản thường kỳ. Văn phòng đại diện phía Nam chủ trì.

các vấn đề về nghiên cứu, Đánh giá chính sách can dự đến giao dục huấn luyện

Đóng góp ý kiến về sườn trình độ quốc gia do Ban doanh nghiệplớn mạnh chủ trì, phối hợp Ban hỗ trợ chất lượng GDĐH, Ban Nghiên cứu & Đánh giá chính sách, Ban khoa họcdịch vụ tiến hành. Về việc này, Hiệp hội đã Văn bản chính thức gửi đến Văn phòng Chính phủ ngày 23/2/2016.

Tìm hiểu các chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm luật pháp của Nhà nước, Chính phủ, Bộ GD&ĐT can hệ tới giáo dục đại học do Ban Nghiên cứu & Đánh giá chính sách chủ trì kết hợp Ban tương trợ chất lượng giáo dục đại học tiến hành.

hài hòa mang những cơ quan, công ty với liên quan (nhất là hội viên của Hiệp hội) để sơ kết, tổng kết kinh nghiệm về thực hành các chủ trương, chính sách của Nhà nước. đặc thù chú trọng NQ-77, NĐ-16, Thông tư 45, Thông tư 32 do Ban Nghiên cứu và Tìm hiểu chính sách chủ trì, hài hòa mang Ban hỗ trợ chất lượng Giáo dục đại học tiến hành.

Hoạt động kết nạp, tổng hợp, Nhận định những quan điểm phản hồi của hội viên, của thị trấn hội về thực hiện chủ trương chính sách, các văn bản, quy phạm pháp luật can hệ tới điều hành giáo dục đại học. Do Ban Nghiên cứu và Tìm hiểu chính sách kết hợp Ban hỗ trợ chất lượng giáo dục đại học tiến hành.

Kết quả thu được dự định là: một số yêu cầu biện pháp, kiến nghị cơ quan nhà nước mang thẩm quyền bằng văn bản chính thức.

Phản biện: Phân tầng và xếp hạng hạ tầng giáo dục đại học; Danh mục lĩnh vực đào tạo đại học do Ban tương trợ chất lượng giáo dục đại học chủ trì, phối hợp Ban Nghiên cứu và Tìm hiểu chính sách; Ban công nghệnhà sản xuất tiến hành.

các chuẩn quốc gia về giáo dục đại học; Phân luồng trong giáo dục đại học; Đổi mới công việc tuyển sinh do Ban tương trợ Chất lượng giáo dục đại học, phối hợp mang Ban Nghiên cứu và Nhận định chính sách; Ban khoa họcnhà cung cấp tiến hành.

Nguồn Thanh Xinh tổng hợp internet