Hiệp hội và Đại học Thái Nguyên ký kết nhiều chương trình quan trọng

Dẫn đầu đoàn làm việc của Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam là PGS. TS è cổ Xuân Nhĩ – Phó chủ toạ Hiệp hội, phía Đại học Thái Nguyên là GS. TS Đặng Kim Vui – Giám đốc.

cùng nhau phối hợp đưa giáo dục vững mạnh

Trong buổi làm việc, hai bên đã thảo luận trên cơ sở thẳng thắn, hiểu biết về những vấn đề can hệ gia sư giỏi môn lý của giáo dục đại quát và giáo dục đại học nhắc riêng. GS. TS Đặng Kim Vui thẩm định cao vai trò, nhiệm vụ và chức năng của Hiệp hội, song song thanh minh trong thời gian tới Hiệp hội tiếp diễn sở hữu các sự tương trợ, giúp đỡ trường.

GS. TS Đặng Kim Vui thông qua buổi khiến việc đã san sớt các điểm mới mà Đại học Thái Nguyên đã làm chỉ mất khoảng qua, trong chậm tiến độ nhấn mạnh đến tính phân cấp cho các trường thành viên, cùng lúc nêu lên những vấn đề trong công đoạn phân cấp, ngừng thi côngĐâyvun đắp các văn bản can dự, bởi thực tiễn cán bộ của Đại học Thái Nguyên chính yếu làm cho về chuyên môn.

Lãnh đạo Hiệp hội cùng ký bản ghi nhớ chương trình hành động mang Đại học Thái Nguyên.

Thay mặt Hiệp hội, PGS. TS è Xuân Nhĩ cho biết, Hiệp hội sẽ luôn là địa chỉ tin cậy giúp và trả lời cho các trường thành viên, nói lên ngôn ngữ của các trường thành viên. cùng lúc mong muốn các trường thành viên cộng mang Hiệp hội hài hòa đưa ra các góp ý hữu dụng cho giáo dục nước nhà, làm cho sao giáo dục sở hữu trình độ lớn mạnh, tiếp cận với quốc tế.

quan điểm của PGS. è Xuân Nhĩ rằng, thời đại này không thể làm giầu đất nước theo bí quyết “con trâu đi trước, dòng cày theo sau”, mà phải khiến cho giầu bằng tri thức.

Cũng trong buổi làm cho việc, Phó chủ tịch è Xuân Nhĩ đã nêu lên những công tác cấp thiết đòi hỏi 2 bên phối hợp thực hiện. nếu như việc bàn về Hệ thống giáo dục quốc dân; bàn về thi cử; bàn về hệ thống sư phạm nên như thế nào và chính sách với sư phạm cần như thế nào?

Tiếp theo và vấn đề dạy và học ngoại ngữ, vấn đề quản lí trong giáo dục. Để khắc phục từng công tác, 2 bên thống nhất chỉ mất khoảng gần nhất sẽ tiến hành đơn vị hội thảo về từng nội dung can dự.

Ký kết nhiều tiết mục quan trọng

Cũng trong buổi làm cho việc Đại học Thái Nguyên, thay mặt Hiệp hội và trước sự chứng kiến của những phòng, ban chuyên môn giữa hai bên, Phó chủ tịch è cổ Xuân Nhĩ và GS. Đặng Kim Vui hợp nhất ban hành Chương trình kết hợp hoạt động giữa Đại học Thái Nguyên và Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, giai đoạn 2016 – 2021 với những nội dung quan trọng.

Cụ thể, Đại học Thái Nguyên phối hợp với Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam trong việc hăng hái tham gia hoặc chủ động đa dạng các văn bản chỉ đạo chuyên môn của ngành;

Tuyên truyền, di chuyển các hạ tầng giáo dục đại học, cao đẳng trong ngừng thi côngĐây mang các cơ sở giáo dục đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên khai triển thực hành và chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, chính sách của nhà nước, quy định của Bộ Giáo dục và huấn luyện cũng như của các Bộ, ngành nghề can hệ.