Ngành thép có đà tăng trưởng tốt trong 9 tháng đầu xuân năm mới

Bộ Công Thương vừa có văn bạn dạng report về tình hình sinh hoạt công nghiệp and Thương mại dịch vụ trong 9 tháng năm 2017. Theo đó, ngành thép đã có mức tăng trưởng tốt, đạt được rất nhiều thành tựu.

==>> Tham khảo:   http://ongthephoaphat.net/thep-c-u-z-loc-chan.html

 


Ngành thép đạt mức tăng trưởng tốt trong 9 tháng năm 2017.

Trong 9 tháng năm 2017, mặc dầu tình trạng chế tạo marketing còn gặp mặt các gian nan nhất định, hiệu quả chế tạo kinh doanh của đa số doanh nghiệp vẫn còn hạn chế. tuy nhiên, sản xuất của ngành vẫn đạt mức tăng trưởng khá, một trong những dòng sản phẩm như thép thô, thép cán, thép thanh vẫn có mức tăng trưởng khá cao (tăng khoảng 11- 28% so với cùng kỳ). không chỉ có thế một vài dòng sản phẩm chính của ngành hiện đang có mức tăng trưởng xuất sắc. Sản lượng một số dòng sản phẩm chủ yếu của ngành cả năm 2017 là: Sắt thép thô đạt khoảng 5,880 triệu tấn; thép cán đạt khoảng 6,422 triệu tấn; thép thanh, thép góc đạt khoảng 5,390 triệu tấn.

==>> Tham khảo:   http://thepcongnghiep.com.vn/thep-ong-ma-kem.html

Để sớm đạt đc tác dụng mục tiêu đề ra, trong số những tháng thời điểm cuối năm, ngành thép cần cố gắng nỗ lực để rất có thể đạt được mức tăng trưởng tốt, tạo sức bật giữa những tháng đầu năm mới 2018.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng