nguyên nhân mọi người phải học?

học trò sẽ không thể gia su tieu hoc tự giác, cố gắng học ví như không hiểu rõ: “Học để khiến cho gì? Học cho ai?…”. Trong khuôn khổ bài này, Tôi mạn phép được bàn về ĐỘNG CƠ CỦA NGƯỜI HỌC dưới hai góc độ. đấy là động cơ học trong khoảng bên …