một nền giáo dục tiên tiến phải thống nhất được mục tiêu và các chuẩn mực

Thứ nhất, “Sống thích nghi và phối hợp mang môi trường”. mang tiểu học là trông thấy một số nguyên tố chính yếu (của môi trường sống gia sư , thời tiết, thức ăn) sở hữu lợi, có hại cho sức khỏe. Tuân thủ các hướng dẫn của người to về vệ sinh cá nhân, …