Phó giám đốc Đại học đất nước Hà Nội được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội

PGS.TS. Lê Quân sinh năm 1974 tại Hà Nội, quê quán Quảng Ngãi; là phó giáo sư trẻ nhất ngành nghề kinh tế (2009), tiêu dùng thấp tiếng Anh và tiếng Pháp; đội viên thi đua cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo; được Thủ tướng Chính phủ bổ dụng giữ chức Phó giám đốc Đại học đất nước Hà Nội năm 2014, đảm nhận công việc doanh nghiệp cán bộ, thanh tra pháp chế, hợp tác gia su ly quốc tế và hợp tác trong nước, chủ nhiệm Ủy ban rà soát Đảng ủy.

Phó Giám đốc Đại học đất nước Hà Nội Lê Quân tốt nghiệp đại học lĩnh vực Quản trị công ty năm 1996 tại Trường Đại học Thương Mại; rẻ nghiệp thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh (MBA) của trung tâm Pháp – Việt về quản lý (CFVG) năm 1998;

rẻ nghiệp thạc sĩ lĩnh vực khoa học quản trị tại Đại học kinh doanh Grenoble (Pháp) năm 1999; thấp nghiệp tiến sĩ ngành nghề khoa học quản trị tại Đại học Toulon (Pháp) năm 2003; tập sự sau tiến sỹ tại Đại học Aix Marseille II (Pháp) năm 2005.

Phó giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội Lê Quân. Ảnh VNU

PGS.TS. Lê Quân mang gần 20 năm nghiên cứu, giảng dạy và trả lời về quản trị kinh doanh, quản trị nguồn nhân công, quản trị chiến lược, quản trị nguồn vốn, dự án; đã hướng dẫn thành công 8 tiến sĩ (tại Việt Nam và Pháp), trên 50 thạc sĩ; chủ nhiệm 6 đề tài cấp Bộ và tương đương, 01 đề tài cấp nhà nước; ban bố được hơn 60 bài báo kỹ thuật trên các tin báo uy tín ở trong và ngoài nước.

Tác giả và đồng tác giả 11 cuốn sách xuất bản trong nước và tại Pháp trong Đó với các cuốn sách được giám định cao như Lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam, Quản trị nhân viên bán hàng, khoa học vun đắp hệ thống lương bổng và đánh chi phí tích, Quản trị tác nghiệp, Quản trị nhân lực;

PGS. Lê Quân là trả lời trưởng nhiều Công trình tái cấu trúc, quản trị nguồn nhân lực (Ngân hàng VIB, Tổng công ty hóa chất, Tổng công ty tải xăng dầu tuyến đường thủy, doanh nghiệp cổ phần vận tải giao nhận, EuroWindow, Thiên Hòa An, Siêu Thanh…).

PGS.TS. Lê Quân rất khả quan tham gia những hoạt động thị trấn hội và cộng đồng, quốc tế: Sáng lập và chủ toạ Câu lạc bộ nhà quản trị ngày mai ()www.fbaclub.com; Sáng lập và chủ toạ Câu lạc bộ Giám đốc Nhân sự Việt Nam (www.hrlink.vn); Sáng lập và Trưởng ban tổ chức Ngày Nhân sự Việt Nam (www.hrday.vn); sáng lập và chủ trì đơn vị chuỗi sự kiện Café thương buôn (cùng Hội nhà buôn trẻ Việt Nam);

Thành viên Hội đồng quản trị Viện đào tạo thương gia Pháp ngữ, đặt tại đảo quốc Mauritius, Ấn Độ dương; Thành viên Ban quản lý màng lưới các nhà nghiên cứu về nhà buôn Pháp ngữ, tổ chức Đại học Pháp ngữ; tham gia sáng lập và là Giám đốc trọng tâm nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu kinh tế thị trấn hội Cedimes Hà Nội, thành viên Viện Cedimes Paris; tham dự sáng lập và là Phó chủ tịch Câu lạc bộ Nhà khoa học Đại học đất nước Hà Nội.