sản xuất ống thép của VN đẩy mạnh trong 8 tháng

Theo cộng đồng Thép nước ta (VSA), chế tạo ống thép của các member VSA đạt 1,4 triệu tấn, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Theo report tổng quan tình hình Thị Phần ống thép mạ kẽm hòa phát tại hà nội của hiệp hội Thép nước ta (VSA), trong 8 tháng đầu năm mới, sản xuất ống thép của những member VSA đạt 1,4 triệu tấn, tăng 22,8% đối với cùng kỳ 2016.

 

 

Lượng bán hàng đạt 1,4 triệu tấn, tăng 20,2% đối với cùng kỳ năm trước. Lượng xuất khẩu đạt 173.828 tấn, tăng gấp 2 lần đối với cùng kỳ 2016.

vào thời điểm tháng 8/2017, chế tạo ống thép của những thành viên đạt 208.032 tấn, tăng 21,7% đối với cùng kỳ năm 2016. Sản lượng bán sản phẩm ống thép của những member VSA đạt 208.144 tấn, tăng nhẹ đối với tháng trước and tăng 20% đối với cùng kỳ năm kia.

xuất đi   Mạ kẽm tại Hà Tĩnh  ống thép hàn tháng 8 đạt 27.497 tấn, tăng 1,13% so với tháng 7/2017, gấp 2 lần so với cùng kỳ năm kia.

Tới thời điểm tháng 8/2017, Thị phần thép ống của Hòa Phát chiếm 26,42%, dẫn đầu thị trường ống thép với lượng chế tạo đạt 383.000 tấn, bán hàng đạt 381.800 tấn. Xếp thứ 2 là Hoa Sen chiếm 17,13% Thị phần, lượng sản xuất đạt 242.393 tấn, bán sản phẩm đạt 247.475 tấn. Đứng thứ 3 là Minh Ngọc, chiếm 9,93% Thị phần.

Theo ghi nhận, Thị Phần của thép ống Hòa Phát tháng 8/2017 giảm 0,02 điểm% so với tháng 7/2017; Thị trường thép ống Hoa Sen tháng 8/2107 giảm 0,05 điểm% so với tháng 7/2017; Thị Phần thép ống Minh Ngọc tháng 8/2017 giảm 0,27 điểm% đối với tháng 7/2017. đc biết, 7 tháng đầu năm 2017, giá thép đã điều chỉnh tăng 4 lần.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng